top of page
  • Cand.mag. Therese Thomsen

Det gode abstract

Formålet med et abstract er kort sagt, at det skal kunne bruges til informationssøgning. Abstractet udgør typisk kun en halv til en hel side; så det er vigtigt, at du formulerer dig kortfattet og med et klart fokus.

Et abstract er læserens førstehåndsindtryk. Derfor er det vigtigt, at du her demonstrerer, at du har overblik, kan formulere dig klart og akademisk samt skabe struktur. Abstractet er i princippet bare et resumé over din opgave, som (oftest) er udformet på engelsk. Formålet er som sagt, at interesserede hurtigt skal kunne afklare, om de vil læse hele projektet eller ej. Derfor er der nogle ting, du bør være opmærksom på dels at gøre og at undgå.


... The seven do’s:


#1 Først og fremmest skal du altid sætte dig ind i retningslinjerne på din uddannelse, så du overholder disse.

#2 Abstractet skal skrives i ét sammenhængende afsnit og stå som det allerførste, dvs. også FØR indholdsfortegnelsen.

#3 Det vigtigste skal komme først! De vigtigste konklusioner skal altså præsenteres først, og de skal stå klart og tydeligt.

#4 Du bør præsentere de vigtigste fund, litteratur m.m., så man hurtigt kan danne sig et overblik over eksisterende forskning.

#5 Abstractet skal skrives i nutid - bortset fra den del, der omhandler metode.

#6 Husk at det ikke er forbudt at skrive ’jeg’ i dit speciale eller i dit abstract, hvis det giver mening – og ellers så undgå det!

#7 Alle niveauer af Blooms taksonomi bør i princippet indgå i udformningen af dit abstract – dvs. redegørelse, analyse og vurdering.


… And then the seven don’ts:


#1 Undgå bare at lave en oversættelse af din indledning og bruge den som abstract – det er nemlig altid en meget dårlig idé.

#2 Undgå at skrive for meget. Igen, undersøg retningslinjerne på din uddannelse.

#3 HUSK at et abstract skal kunne læses selvstændigt, dvs. det skal give mening fra start til slut. Man skal ikke stå og mangle baggrundsviden m.m. for at forstå indholdet af et abstract.

#4 Undgå fagsprog i dit abstract – også selvom du har vejleder og censor i tankerne. Selvfølgelig bør sproget være i akademisk ’jargon’, og du bør bruge nøgleord - men undgå at bruge indforståede begreber.

#5 Undgå at lave linjeskift/luft i teksten.

#6 Undgå at komme med holdninger i dit abstract.

#7 Undgå ligeledes citater og andre kildehenvisninger i abstractet."Men hvad skal mit abstract så indeholde?"

Dit abstract bør selvfølgelig overholde ovenstående do’s and don’ts. Derudover kan man sige, at et abstract skal sammenfatte hele projektet - både med baggrund, metode, resultater og selvfølgelig konklusion.


… Jamen hvordan formulerer jeg det så bedst?


Ja, det er jo så lige dét. Du skal hvert fald gøre dig umage med dit engelske sprog. Derudover er der som sagt også de gængse vendinger, der altid er fordelagtige at bruge - og som du derfor bør kende til. Eksempelvis kan du benytte formuleringer som disse:


- ”The purpose of this thesis is…”

- ”Different analytic models will be used; such as…”

- “The results shows that…”

- “The focal point of the thesis’ theoretical basis is the theory behind…”


Som påpeget i ét af de 14 ovenstående punkter, skal abstractet altid sættes ind først i projektet, så læseren hurtigt og nemt kan orientere sig om projektets indhold. MEN, det bør være det sidste, du udformer, da du skal have det fulde overblik over alt materiale, resultater m.m., som du jo laver dit abstract ud fra. Dit abstract kan eventuelt også indeholde overvejelser om videre perspektivering og/eller overvejelser om, hvad resultaterne kan bruges til.


Det sidste råd, du får med på vejen ift. udarbejdelsen af et godt abstract, er, at du med fordel kan google dig til utallige eksempler på gode abstracts og gængse formuleringer her i. Sikkerkorrektur.dk tilbyder selvfølgelig også gerne korrekturlæsning af dit abstract.


Rigtig god fornøjelse med udarbejdelsen af dit abstract....

 

For flere tips og tricks følg med på vores Instagram og Facebook, hvor du løbende får inspiration og mulighed for at deltage i fede konkurrencer.


Comments


bottom of page