top of page
  • Cand.mag. Therese Thomsen

Den perfekte problemformulering

Din problemformulering sætter linjen for hele opgaven. Derfor er det meget vigtigt, at den er skarp – dvs. at den hverken er for snæver eller for upræcist formuleret.


Når du skriver opgave så husk på, at det ikke handler om at vise alt det, du ved. Derimod handler det om at vise alt det, du kan. Det gør du blandt andet ved at undersøge et givent emne til bunds ved brug af relevant teori og metode.

En problemformulering kan både bestå af et enkelt spørgsmål, af flere sammenhængende spørgsmål eller af et udsagn.

Den gode problemformulering bør således indeholde et faktisk problem – eller i hvert fald ét eller flere spørgsmål, som du ønsker at undersøge i opgaven. Hvis problemformuleringen består af et udsagn, kan selve opgaven bestå i enten at be- eller afkræfte dette.


Allerede inden påbegyndt arbejde har enhver person unægtelig en forudantagelse om, hvad man rent faktisk kommer til at konkludere efter endt skriveproces. Dette kan vise sig at være enten korrekt eller falsk. Men med en ide om hvordan din konklusion vil se ud, kan du ofte bedre formulere din problemformulering.


"Jamen, hvordan formulerer jeg så problemformuleringen bedst?"

Når du skal formulere en problemformulering bestående af åbne spørgsmål, er det en god ide at bruge ordene: hvad, hvordan, hvorfor, hvilken osv.

Men hvis du kan se, at man kan besvare spørgsmålet med et simpelt ’ja’ eller ’nej’, er formuleringen ikke god nok.

Problemformuleringen bør derimod lægge op til en undersøgelse, som indeholder viden, empiri, begreber, teori, metode osv.

Samtidig bør din problemformulering lægge op til at undersøge noget nyt. Det er jo i bund og grund dét, det hele handler om, når du skal skrive bachelorprojekt, speciale etc. Dels skal du selvfølgelig selv lære noget af skriveprocessen, men det er samtidig en mulighed for at bidrage med nye tanker og vinkler på et givent emne, som andre sandsynligvis kan få glæde af. Så tænk nyt i stedet for at formulere spørgsmål, som andre allerede har besvaret hundredvis af gange. Alternativt så sæt en nuanceret vinkel på et velkendt emne.


… Do’s and don’ts


Der er selvfølgelig også ting, du bør undgå. Som nævnt indledningsvist bør du både undgå at gøre problemformuleringen for bred og for snæver. Derudover bør du undgå at opbygge den med spørgsmål ud fra de taksonomiske niveauer. Husk også at en problemformulering ikke er det samme som opgavens emne, problemets kontekst eller formålet med opgaven. Disse tre ting kan dog med fordel indgå i din indledning for at vise din læser, hvad baggrunden er for opgaven. Men i selve problemformuleringen skal du bare fortælle helt præcist, hvad opgaven undersøger.

Problemformuleringen kan med fordel fremhæves typografisk, evt. ved brug af fed eller kursiv skrift.


Fra idé til udformning

Hvis du har brug for inspiration til udformningen af den perfekte problemformulering, er her fire eksempler på gode solide problemformuleringer:


1) Vil man kunne erstatte pædagoger med robotter?

2) Hvad afgør, hvilke kriminalitetsscenarier der vinder frem i medierne?

3) Yahya Hassans digtsamling af samme navn var banebrydende i integrationsdebatten.

4) Hvordan kan iværksættere bedst muligt 'brande' sig selv rigtigt fra start i forhold til potentielle kunder? Hvilke faktorer bør man overveje i processen?


I din indledning kan du således enten redegøre for, hvad der har vækket din undren fra problemformuleringen - eller du kan lægge op til emnet, som udmunder i en præsentation af din problemformulering. I så fald kalder du blot indledningen for ”1.0 Indledning” og runder afsnittet af med et underafsnit kaldet ”1.1 Problemformulering” (sidstnævnte mulighed vil jeg klart anbefale).


Husk at formålet med din problemformulering er, at den skal besvares. I din konklusion skal det således fremgå, at du har besvaret de(t) spørgsmål, der blev præsenteret i problemformuleringen.


Rigtig god fornøjelse med udarbejdelsen af problemformuleringen 😊


Husk at du altid er velkommen til at henvende dig til sikkerkorrektur.dk for hjælp til enten

udformning eller opstramning af din problemformulering.

 

For flere tips og tricks følg med på vores Instagram og Facebook, hvor du løbende får inspiration og mulighed for at deltage i fede konkurrencer.


Comments


bottom of page